Liebe Besucherinnen und Besucher, diese Seite verwendet Cookies.

ErntenW czasie „Polsko-niemieckiej jabłkowej jesieni” wszyscy zainteresowani mieszkańcy terenów leżących po obu stronach Odry mogli uczestniczyć w różnorodnych działaniach związanych z jabłkami i jabłoniami. Zajmowaliśmy się głównie zbiorem i przetwarzaniem jabłek, m.in. na soki i sosy chutney. Ważnymi punktami były też pielęgnacja i zachowanie drzew owocowych i sadu, sadzenie jabłoni starych odmian oraz naświetlenie ekologicznych, kulturowych, turystycznych i zdrowotnych aspektów tematu.
Projekt został zrealizowany w ostatnim tygodniu września oraz w długi weekend na początku listopada. Jego główne atrakcje stanowiły polsko-niemieckie Święto Jabłek i Jesieni 29 września 2019 roku oraz wycieczki do projektów partnerskich w Owczarach i w Reitwein.
Uczestnicy projektu byli zaproszeni do aktywnego działania, wspólnej nauki, ponadgranicznej wymiany doświadczeń i do cieszenia się urokami jesieni. Program skierowany był do osób młodych i starszych, a dzięki stałemu wsparciu tłumacza i dwujęzycznym seminariom nadawał się zarówno dla osób polsko-, jak i niemieckojęzycznych.
Projekt został zrealizowany przez stowarzyszenie Ekospichlerz z Wulkow oraz przez polskiego partnera – stowarzyszenie Klub Przyrodników, reprezentowane przez Muzeum Łąki w Owczarach. Obydwie inicjatywy łączy wieloletnia współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu. A jabłka i jabłonie mają dla obydwu duże znaczenie.

Realizacja "Polsko-niemieckiej jabłkowej jesieni" była możliwa dzięki kompetencjom osób prowadzących warsztaty, wielu pomocnikom oraz wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020 (Projekt FMP 037/19).